Tour Trung Quốc

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/04 (DỊP LỂ 30/04) năm 2024

Giá: 17,290,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5-7/2024

Giá: 20,500,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ

Tháng 6: 15; 27; Tháng 7: 11; 24; Tháng 8: 3; 24; 31 năm 2024

Giá: 43,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 4: 26/04; Tháng 5: 03/05; 10/05; 17/05; 24/05; 31/05; Tháng 6: 07/06; 14/06; 21/06; 28/06 năm 2024

Giá: 9,500,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

21/03; 23/05; 08,20/06 năm 2024

Giá: 23,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

04,11,18/04 năm 2024

Giá: 23,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

21/03; 23/05; 08,20/06 năm 2024

Giá: 23,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

09,21/03; 04,18/04 năm 2024

Giá: 12,990,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: 16,500,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5-6/2024

Giá: 14,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

( Dịp lễ 30/04 và 01/05) 28/04; 02,07,14,16,21,23,28/06; 05,07,12,14/07; 19,21,26,28/07 năm 2024

Giá: 19,990,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

15, 22, 29/05; 05,12,19,26/06; 03,10/07; 17,24,31/07 năm 2024

Giá: 18,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 4: 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; Lễ 30/4: 27; 28/4; Tháng 5: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; Tháng 6: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14;

Giá: 15,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

30/7/2023

Giá: 15,990,000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Năm 2024

Giá: 7,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

26/04 năm 2024

Giá: 7,990,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Năm 2024

Giá: 8,990,000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 4-7 năm 2024

Giá: 4,500,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ

27/04, 22/05, 26/06, 24/07 năm 2024

Giá: 6,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

12,26/03; 16/04 năm 2024

Giá: 12,990,000 đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 6: 16, 23, 30; Tháng 7: 7, 14, 21, 28; Tháng 8: 4, 11, 18, 25; Tháng 9: 1, 8, 15, 22, 29 năm 2023

Giá: 8,490,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 4 : 29/04 (lễ 30/4, 1/5); Tháng 5 : 20/05; 27/05; Tháng 6 : 03/06; 10/06; 17/06; 24/06 năm 2024

Giá: 9,990,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

20/4; 22/5; 09/6; 07, 08, 15, 21/9; 14/7; 03/8; 31/8 (Dịp lễ 2/9) năm 2024

Giá: 21,990,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

09, 11, 13, 17,27/3; 10, 14/4; 15, 18/5; 02, 15/6; 21, 24/8; 08, 18, 21/9; 06/4; 13, 18/4 (Dịp 10/3 L); 04, 07, 11, 14/8 năm 2024

Giá: 21,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

28/03; 04,11,18,25/04 năm 2024

Giá: 6,990,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/03; 04/04; 14/04; 04/06; 15/06; 28/09 năm 2024

Giá: 21,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 11,12, 1,2,3/2020

Giá: 5,990,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 1: 13, 20, 27; Tháng 2: 03, 17, 22, 24; 10, 11,12, 13, 14/02 (Tết âm); Tháng 3: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 năm 2024

Giá: 5,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần (Áp dụng từ ngày 01/02/2024 cho đến khi có thông báo mới)

Giá: 3,490,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14, 28/03 năm 2024

Giá: 8,590,000 đ