Tour Châu Úc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/8/2023

Giá: 48,900,000 đ

Thời gian: 7ngày 6 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

1/8, 17/11; 01/12; 29/12/2023 (TẾT DƯƠNG)

Giá: 54,500,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/9;13/10;20/10/2023

Giá: 46,500,000 đ

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

4/8 & 11/8 & 22/9 năm 2023

Giá: 54,900,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14/5-28/5-8/6 –08/10; 02/11/2023

Giá: 54,500,000 đ

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

KH: 19/9; 8/8, 29/8,10/10,24/10,14/11,12/12 năm 2023

Giá: 97,900,000 đ