Phòng khách sạn

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ

01/6-31/8, 2021

Giá: 1,400,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ

30/10, 2020

Giá: 2,799,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5/2021

Giá: 1,500,000 đ

Thời gian:

Khởi hành từ

Hàng ngày

Giá: 1,250,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ

01/4-31/10, 2021

Giá: 1,450,000 đ

Thời gian: 01 đêm

Khởi hành từ

Hàng ngày

Giá: Liên hệ

Thời gian: 01 đêm

Khởi hành từ

Hàng ngày

Giá: 2,000,000 đ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Khởi hành từ

Hàng ngày

Giá: Liên hệ