Đặt tour

Thông tin liên hệ

1

Họ và tên *
Địa chỉ
Số điện thoại *
Email *
Khởi hành
Số vé
Nội dung đặt tour

Thông tin đặt tour

2

TRỊNH CHÂU - KHAI PHONG - LẠC DƯƠNG - TÂY AN THÁNG 5, THÁNG 6 NĂM 2024

TRỊNH CHÂU - KHAI PHONG - LẠC DƯƠNG - TÂY AN THÁNG 5, THÁNG 6 NĂM 2024

Ngày khởi hành : 21/03; 23/05; 08,20/06 năm 2024

Giá tạm tính

Tên tour: TRỊNH CHÂU - KHAI PHONG - LẠC DƯƠNG - TÂY AN THÁNG 5, THÁNG 6 NĂM 2024

1 phiếu x 23,990,000 ₫ = 23,990,000

Tổng số tiền 23,990,000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)