Tour Miền Bắc

Thời gian: 2 Ngày 1 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Từ ngày 2-4/9 2023

Giá: 1,650,000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 6 hàng tuần

Giá: 2,750,000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5-6/2024

Giá: 4,990,000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 6 hàng tuần

Giá: 2,680,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Từ ngày 2/9

Giá: 1,890,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Từ ngày 2-3/9

Giá: 1,690,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 9: 2,9,16,23,30 ; Tháng 10: 7,14,21,28 ; Tháng 11: 4,11,18,25 ; Lễ hội + Nghỉ lễ Quốc khách 2/9

Giá: 1,550,000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 6 hàng tuần

Giá: 2,120,000 đ

Thời gian: 01 ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Giá: 590,000 đ

Thời gian: 01 ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Giá: 850,000 đ

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

thứ 7 hàng tuần

Giá: 650,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: 5,690,000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14/05; 28/05; 11, 25/06 năm 2024

Giá: 4,990,000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tết Dương (Từ 31/12-1/1/2023); Tết Âm lịch (Từ 2-3-4-5-6-7-8-9 tết)

Giá: 3,990,000 đ

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

4,6,7,7,11,13,14,15,18,20,21,22/11

Giá: Liên hệ

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

4,11,15,18,22,25,29/11

Giá: Liên hệ

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

3,5,6,7,8/11

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ

tháng 6,7,8,9/2021

Giá: 2,100,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ

tháng 10,11,12/ 2020

Giá: 1,500,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

31/12.2022; 23,24,25,26,27,28,29,30,31/01.2023

Giá: 1,090,000 đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tết Dương (Từ 31/12-1/1/2023) ; Tết Âm lịch (Từ 2-3-4-5-6-7-8-9 tết)

Giá: 2,790,000 đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 10,11,12/2021

Giá: 2,190,000 đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 2,350,000 đ

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Khởi hành thứ 7 hàng tuần

Giá: 1,790,000 đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

25/10; 01,08,15,22,29/ 11

Giá: 2,450,000 đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 6 hàng tuần

Giá: 2,350,000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tết Dương (Từ 31/12-2/1/2023) Tết Âm lịch (Từ 2-3-4-5-6-7-8-9 tết)

Giá: 2,850,000 đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

thứ 6 hàng tuần

Giá: 2,190,000 đ