Đặt tour

Thông tin liên hệ

1

Họ và tên *
Địa chỉ
Số điện thoại *
Email *
Khởi hành
Số vé
Nội dung đặt tour

Thông tin đặt tour

2

THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN - HÀNG CH U – BẮC KINH NĂM 2024

THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN - HÀNG CH U – BẮC KINH NĂM 2024

Ngày khởi hành : 09, 11, 13, 17,27/3; 10, 14/4; 15, 18/5; 02, 15/6; 21, 24/8; 08, 18, 21/9; 06/4; 13, 18/4 (Dịp 10/3 L); 04, 07, 11, 14/8 năm 2024

Giá tạm tính

Tên tour: THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN - HÀNG CH U – BẮC KINH NĂM 2024

1 phiếu x 21,990,000 ₫ = 21,990,000

Tổng số tiền 21,990,000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)