Tour nước ngoài

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/04 (DỊP LỂ 30/04) năm 2024

Giá: 17,290,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5-7/2024

Giá: 20,500,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ

Tháng 6: 15; 27; Tháng 7: 11; 24; Tháng 8: 3; 24; 31 năm 2024

Giá: 43,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 4: 26/04; Tháng 5: 03/05; 10/05; 17/05; 24/05; 31/05; Tháng 6: 07/06; 14/06; 21/06; 28/06 năm 2024

Giá: 9,500,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

21/03; 23/05; 08,20/06 năm 2024

Giá: 23,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

04,11,18/04 năm 2024

Giá: 23,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

21/03; 23/05; 08,20/06 năm 2024

Giá: 23,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

09,21/03; 04,18/04 năm 2024

Giá: 12,990,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: 16,500,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5-6/2024

Giá: 14,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

( Dịp lễ 30/04 và 01/05) 28/04; 02,07,14,16,21,23,28/06; 05,07,12,14/07; 19,21,26,28/07 năm 2024

Giá: 19,990,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

15, 22, 29/05; 05,12,19,26/06; 03,10/07; 17,24,31/07 năm 2024

Giá: 18,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 4: 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; Lễ 30/4: 27; 28/4; Tháng 5: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; Tháng 6: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14;

Giá: 15,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/8/2023

Giá: 48,900,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

30/7/2023

Giá: 15,990,000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Năm 2024

Giá: 7,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

26/04 năm 2024

Giá: 7,990,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Năm 2024

Giá: 8,990,000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 4-7 năm 2024

Giá: 4,500,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ

27/04, 22/05, 26/06, 24/07 năm 2024

Giá: 6,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

12,26/03; 16/04 năm 2024

Giá: 12,990,000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

01,15,29/7 - 05,19,26/8 - 09,23/9/2022

Giá: 10,690,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/9; 4/10; 19/10; 25/10; 1/11;6/12; 20/12; 28/12; 29/12 năm 2023 và 24/11; 25/11( Lễ hội Loykrathong- hoa đăng); 30/8; 31/8; 28/12;29/12( Lễ) năm 2023

Giá: 10,490,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

26/4; 27/6; 18/7; 24/7; 8/8; 29/8 năm 2023

Giá: 7,990,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/9;13/10;20/10/2023

Giá: 46,500,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: 9,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14,21,31/05 & 11,25/06 & 02,16,30/07 & 06,13,27/08/2022

Giá: 25,900,000 đ

Thời gian: 12 ngày 11 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

25/05 & 08,22,29/06 & 13,27/07 & 03,31/08 & 21/09/2022

Giá: 62,900,000 đ

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

01/06/2022

Giá: 52,990,000 đ

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

16/06 & 16,30/07/2022

Giá: 52,990,000 đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 6: 16, 23, 30; Tháng 7: 7, 14, 21, 28; Tháng 8: 4, 11, 18, 25; Tháng 9: 1, 8, 15, 22, 29 năm 2023

Giá: 8,490,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

24/5; 25/5; 27/5; 1/6; 7/6; 14/6; 19/6; 21/6; 26/6; 28/6; 10/7; 12/7; 19/7; 24/7;26/7; 2/8; 9/8 năm 2023

Giá: 7,490,000 đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

18/5; 25/5;26/5; 1/6; 8/6; 15/6; 16/6 ; 22/6; 29/6; 6/7; 13/7; 14/7; 20/7; 27/7;3/8; 5/8; 31/8;1/9 (Lễ) /2023

Giá: 9,790,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5 - 8/2023

Giá: 10,790,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 6 - 8/2023

Giá: 11,990,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/ 04;27/ 05; 18/ 06;02; 16/ 07;13/08;23/9;14/10

Giá: 29,900,000 đ

Thời gian: 9 ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/04;19, 26/ 06; 01, 22/ 07 19, 28/08;11,18,25/09 09/ 10

Giá: 40,990,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/04;16/06;15/07;27/08;11/10, 25/10;05/11.

Giá: 52,900,000 đ

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

08/05; 28/05; 11/06; 18/06; 25/06;02/07; 09/07; 16/07; 22/07;05/08; 20/08; 18/09; 15/10

Giá: 57,900,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

30/4/2020

Giá: 15,990,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

17/06; 24/06; 15/7; 29/7 năm 2023

Giá: 12,490,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

30/5; 06, 12, 20, 26/06 02, 11/07; 18, 25/09; 02/10/2020

Giá: 46,900,000 đ

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/04; 29/07; 05, 12, 19, 31/08 02/09; 14, 16, 19, 23/10

Giá: 45,900,000 đ

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 3,4,5,6,7,8,9,10

Giá: 48,900,000 đ

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

02/4/, 25/4 & 15/5, 29/5 05/6, 12/6/ 2020

Giá: 49,900,000 đ

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

9/10; 16/10 năm 2023 và 7/1; 8/2 (29 Tết âm lịch); 11/02 (Mùng 02 Tết âm lịch) năm 2024

Giá: 69,900,000 đ

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/06/2020 18/07/2020 08/08/2020

Giá: 68,900,000 đ

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

20/10, 24/11, 29/12 năm 2023 và 12/1, 26/1, 8/2, 11/2, 12/2 (Tết nguyên đán), 8/3, 15/3, 29/3 năm 2024

Giá: 70,900,000 đ

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

4/8 & 11/8 & 22/9 năm 2023

Giá: 54,900,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14/5-28/5-8/6 –08/10; 02/11/2023

Giá: 54,500,000 đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

6/11; 11/12/2019; 26,27,28,29/01/2020

Giá: 22,900,000 đ

Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

06, 14/ 11, 26/1/2020

Giá: 53,900,000 đ

Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 8,9,10,11,12

Giá: 43,600,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 4 : 29/04 (lễ 30/4, 1/5); Tháng 5 : 20/05; 27/05; Tháng 6 : 03/06; 10/06; 17/06; 24/06 năm 2024

Giá: 9,990,000 đ

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

21/11/2019, 27/1/2020

Giá: 68,900,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 7,8,9

Giá: 11,300,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 3 -4/2020

Giá: 10,990,000 đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Liên hệ đặt tour

Giá: 25,800,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/09/2023

Giá: 10,690,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

23/5; 27/6; 8/8

Giá: 29,900,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 5 hàng tuần

Giá: 8,490,000 đ

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

KH: 19/9; 8/8, 29/8,10/10,24/10,14/11,12/12 năm 2023

Giá: 97,900,000 đ

Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Khởi hành hàng tháng

Giá: 42,900,000 đ

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

31/03, 23/04/ 24/05

Giá: 69,900,000 đ

Thời gian: 12 Ngày 11 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

18/9; 16/10, 13/11; 18, 25/12

Giá: 66,900,000 đ

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

NGÀY 25 HÀNG THÁNG

Giá: 9,490,000 đ

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

3/11, 1/12, 29/12 năm 2023 và 12/1, 26/1, 9/2, 12/2 (Tết nguyên đán), 24/2, 8/3, 22/3 năm 2024

Giá: 58,900,000 đ

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

13/11; 17/12 ; 23/1 ( 29 TẾT) 25/1(M1 TẾT) ; 26/1(M2 TẾT)

Giá: 49,900,000 đ

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng tháng

Giá: 45,900,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 2 - 6/2019

Giá: 8,890,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 5 hàng tuần

Giá: 8,990,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

20/4; 22/5; 09/6; 07, 08, 15, 21/9; 14/7; 03/8; 31/8 (Dịp lễ 2/9) năm 2024

Giá: 21,990,000 đ

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 2,3,4,5/ 2020

Giá: 23,900,000 đ

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 4-12/2019

Giá: 22,900,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

25/5; 15/6 6/7; 13/7; 20/7; 27/7; 3/8; 24/8/2023

Giá: 10,900,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 5-8/2019

Giá: 10,990,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

09, 11, 13, 17,27/3; 10, 14/4; 15, 18/5; 02, 15/6; 21, 24/8; 08, 18, 21/9; 06/4; 13, 18/4 (Dịp 10/3 L); 04, 07, 11, 14/8 năm 2024

Giá: 21,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

28/03; 04,11,18,25/04 năm 2024

Giá: 6,990,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/03; 04/04; 14/04; 04/06; 15/06; 28/09 năm 2024

Giá: 21,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 11,12, 1,2,3/2020

Giá: 5,990,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 1: 13, 20, 27; Tháng 2: 03, 17, 22, 24; 10, 11,12, 13, 14/02 (Tết âm); Tháng 3: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 năm 2024

Giá: 5,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần (Áp dụng từ ngày 01/02/2024 cho đến khi có thông báo mới)

Giá: 3,490,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14, 28/03 năm 2024

Giá: 8,590,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

20/10; 27/10; 10/11; 24/11; 01/12; 29/12 năm 2023

Giá: 25,900,000 đ