Tour khuyến mãi

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

( Dịp lễ 30/04 và 01/05) 28/04; 02,07,14,16,21,23,28/06; 05,07,12,14/07; 19,21,26,28/07 năm 2024

Giá: 19,990,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

15, 22, 29/05; 05,12,19,26/06; 03,10/07; 17,24,31/07 năm 2024

Giá: 18,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/8/2023

Giá: 48,900,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ

27/04, 22/05, 26/06, 24/07 năm 2024

Giá: 6,990,000 đ

Thời gian: 01 ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Giá: 590,000 đ

Thời gian: 01 ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Giá: 850,000 đ

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

thứ 7 hàng tuần

Giá: 650,000 đ

Thời gian: 7ngày 6 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

1/8, 17/11; 01/12; 29/12/2023 (TẾT DƯƠNG)

Giá: 54,500,000 đ

Thời gian:

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

01,15,29/7 - 05,19,26/8 - 09,23/9/2022

Giá: 10,690,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/9; 4/10; 19/10; 25/10; 1/11;6/12; 20/12; 28/12; 29/12 năm 2023 và 24/11; 25/11( Lễ hội Loykrathong- hoa đăng); 30/8; 31/8; 28/12;29/12( Lễ) năm 2023

Giá: 10,490,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

26/4; 27/6; 18/7; 24/7; 8/8; 29/8 năm 2023

Giá: 7,990,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/9;13/10;20/10/2023

Giá: 46,500,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: 9,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14,21,31/05 & 11,25/06 & 02,16,30/07 & 06,13,27/08/2022

Giá: 25,900,000 đ

Thời gian: 12 ngày 11 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

25/05 & 08,22,29/06 & 13,27/07 & 03,31/08 & 21/09/2022

Giá: 62,900,000 đ

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

01/06/2022

Giá: 52,990,000 đ

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

16/06 & 16,30/07/2022

Giá: 52,990,000 đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ

tháng 6,7,8,9/2021

Giá: 2,100,000 đ

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: 2,390,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

24/5; 25/5; 27/5; 1/6; 7/6; 14/6; 19/6; 21/6; 26/6; 28/6; 10/7; 12/7; 19/7; 24/7;26/7; 2/8; 9/8 năm 2023

Giá: 7,490,000 đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

18/5; 25/5;26/5; 1/6; 8/6; 15/6; 16/6 ; 22/6; 29/6; 6/7; 13/7; 14/7; 20/7; 27/7;3/8; 5/8; 31/8;1/9 (Lễ) /2023

Giá: 9,790,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5 - 8/2023

Giá: 10,790,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 6 - 8/2023

Giá: 11,990,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/ 04;27/ 05; 18/ 06;02; 16/ 07;13/08;23/9;14/10

Giá: 29,900,000 đ

Thời gian: 9 ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/04;19, 26/ 06; 01, 22/ 07 19, 28/08;11,18,25/09 09/ 10

Giá: 40,990,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/04;16/06;15/07;27/08;11/10, 25/10;05/11.

Giá: 52,900,000 đ

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

08/05; 28/05; 11/06; 18/06; 25/06;02/07; 09/07; 16/07; 22/07;05/08; 20/08; 18/09; 15/10

Giá: 57,900,000 đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Quý 2+3/2024

Giá: 5,590,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

30/4/2020

Giá: 15,990,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

17/06; 24/06; 15/7; 29/7 năm 2023

Giá: 12,490,000 đ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

30/5; 06, 12, 20, 26/06 02, 11/07; 18, 25/09; 02/10/2020

Giá: 46,900,000 đ

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

9/10; 16/10 năm 2023 và 7/1; 8/2 (29 Tết âm lịch); 11/02 (Mùng 02 Tết âm lịch) năm 2024

Giá: 69,900,000 đ

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

20/10, 24/11, 29/12 năm 2023 và 12/1, 26/1, 8/2, 11/2, 12/2 (Tết nguyên đán), 8/3, 15/3, 29/3 năm 2024

Giá: 70,900,000 đ

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

4/8 & 11/8 & 22/9 năm 2023

Giá: 54,900,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14/5-28/5-8/6 –08/10; 02/11/2023

Giá: 54,500,000 đ

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Khởi hành thứ 7 hàng tuần

Giá: 1,790,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

21; 29;30 /8 ;18 /09 ;09,29/10.

Giá: 13,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/09; 14/10; 01, 27/11/2023

Giá: 29,900,000 đ

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

KH: 19/9; 8/8, 29/8,10/10,24/10,14/11,12/12 năm 2023

Giá: 97,900,000 đ

Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Khởi hành hàng tháng

Giá: 42,900,000 đ

Thời gian: 12 Ngày 11 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

18/9; 16/10, 13/11; 18, 25/12

Giá: 66,900,000 đ

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/03; 04/04; 14/04; 04/06; 15/06; 28/09 năm 2024

Giá: 21,990,000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

20/10; 27/10; 10/11; 24/11; 01/12; 29/12 năm 2023

Giá: 25,900,000 đ