Đặt tour

Thông tin liên hệ

1

Họ và tên *
Địa chỉ
Số điện thoại *
Email *
Khởi hành
Số vé
Nội dung đặt tour

Thông tin đặt tour

2

HÀ GIANG - YÊN MINH - ĐỒNG VĂN

HÀ GIANG - YÊN MINH - ĐỒNG VĂN

Ngày khởi hành : 25/10; 01,08,15,22,29/ 11

Giá tạm tính

Tên tour: HÀ GIANG - YÊN MINH - ĐỒNG VĂN

1 phiếu x 2,450,000 ₫ = 2,450,000

Tổng số tiền 2,450,000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)