Tour Thái Lan

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/9; 4/10; 19/10; 25/10; 1/11;6/12; 20/12; 28/12; 29/12 năm 2023 và 24/11; 25/11( Lễ hội Loykrathong- hoa đăng); 30/8; 31/8; 28/12;29/12( Lễ) năm 2023

Giá: 10,490,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

26/4; 27/6; 18/7; 24/7; 8/8; 29/8 năm 2023

Giá: 7,990,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

24/5; 25/5; 27/5; 1/6; 7/6; 14/6; 19/6; 21/6; 26/6; 28/6; 10/7; 12/7; 19/7; 24/7;26/7; 2/8; 9/8 năm 2023

Giá: 7,490,000 đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

18/5; 25/5;26/5; 1/6; 8/6; 15/6; 16/6 ; 22/6; 29/6; 6/7; 13/7; 14/7; 20/7; 27/7;3/8; 5/8; 31/8;1/9 (Lễ) /2023

Giá: 9,790,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

25/5; 15/6 6/7; 13/7; 20/7; 27/7; 3/8; 24/8/2023

Giá: 10,900,000 đ