Tour Đài Loan

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

17/06; 24/06; 15/7; 29/7 năm 2023

Giá: 12,490,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 3 -4/2020

Giá: 10,990,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 5-8/2019

Giá: 10,990,000 đ